Biochemia

cmms

Biochemia jest dziedziną nauki, która bada występowanie oraz rolę związków chemicznych w organizmach żywych. Swoje badania w szczególności skupia na biosyntezie oraz na przemianach substancji chemicznych w organizmach. Badania z zakresu biochemii są możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanych programów oraz systemów informatycznych.

Biochemia zazębia się z wieloma innymi dziedzinami nauki i korzysta z ich dorobku. Prowadzi badania równolegle z m. in.

biologią molekularną, chemią medyczną, chemią leków, chemią środowiska, biofizyką czy biotechnologią. Zarówno sama biochemia jak i pokrewne jej dyscypliny nauki większość swoich badań prowadzą w oparciu o działanie specjalistycznych systemów komputerowych. Studenci biochemii w pierwszych semestrach nauki mają kilka przedmiotów ściśle związanych z fizyką oraz informatyką.

Program ich nauczania wygląda tak dlatego, iż podstawowa wiedza z zakresu tych dyscyplin jest konieczna, dla późniejszego zrozumienia wszystkich procesów biochemicznych.