Bioinformatyka – informatyka w służbie biologii

bahtale-roma.pl cooker manufacturers

Bioinformatyka jest jedną ze współczesnych dziedzin informatyki. To interdyscyplinarna gałąź, która w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim narzędzie programistyczne. Bioinformatyka zajmuje się kwestiami dotyczącymi bezpośrednio biologii. Bioinformatyka jest dziedzina nauki, która łączy w sobie przede wszystkich trzy główne nurty – matematykę, informatykę oraz biologię.

W praktycznym ujęciu bioinformatyka może zajmować się takimi kwestiami jak np. zapisy kodu genetycznego lub statystki zdrowotne organizmu ludzkiego. Bioinformatyka w szczegółowych zadaniach zajmuje się np. badaniem ewolucji genów, genomów czy białek.

Pomaga także w magazynowaniu i przetwarzaniu informacji otrzymanych w wyniku badań lekarskich. Z bioinformatyką jest ściśle powiązanych wiele innych gałęzi, są to. m. in.

protoemika, konektomika, genomika oraz metabolomika. Obecnie bioinformatyka jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi informatyki. Wpływa na to m. in.

szybki rozwój zarówno biologii jak i medycyny oraz rozkwit samej informatyki.