Donald Knuth

Donald Knuth to jeden z pionierów informatyki, który znacznie ułatwił dzisiejszym adeptom tej dziedziny poszerzanie swojej wiedzy. Na podstawie swoich wieloletnich badań napisał bowiem wielotomowe dzieło Sztuka Programowania. Opracowanie to choć niedokończone, już uważane jest za najbardziej dogłębną analizę algorytmów. Mimo to mało brakowało, a Donald Knuth w ogóle nie zająłby się informatyką. W młodości interesowała go bowiem budowa wyrazów, jednak jego największą pasją była muzyka. Jako młody chłopak, przyszły twórca składu drukarskiego TeX, grał na saksofonie, tubie oraz organach kościelnych i wiązał swoją karierę zawodową właśnie z muzyką.

Naukę w szkole średniej ukończył jednak z najwyższą średnią w historii placówki i zdecydował się studiować fizykę. Knuth podczas swojej kariery naukowej znacznie rozwinął wiele zagadnień z zakresu informatyki. Jego nazwisko widnieje na ponad 400 publikacjach z tej dziedziny i 32 książkach przetłumaczonych na wiele języków. Knuth był też wielokrotnie nagradzany. Przyznano mu m.in.

nagrodę Turinga oraz Narodowy Medal Nauki.