Globalne ocieplenie

www.festiwaldronow.pl https://sztandar.info wynajem minikoparek Poznań

Dbanie o klimat powinno mieć charakter globalny i dotyczyć nas wszystkich.Emisja gazów cieplarnianych nie sprzyja środowisku.

Wręcz przeciwnie – powoduje poważne zmiany klimatyczne. Przemiany te cały czas trwają, a ich tempo wzrasta.

Globalne ocieplenie jest jednym ze skutków nadmiernej emisji gazów do atmosfery. Już w drugiej połowie XX wieku zauważono, że temperatura wzrasta.

Naukowcy przewiduję znaczne ocieplenie w przyszłości, wynikające z zaburzenia równowagi radiacyjnej Ziemi. Oprócz spodziewanego wzrostu temperatury badacze oczekują wzrostu ilości opadów w miesiącach zimowych izwiększonejczęstości występowaniagwałtownych opadów – zwłaszcza w miesiącach jesiennych.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jazda samochodem, podróże samolotami odrzutowymi, korzystanie z elektryczności z pobliskiej elektrowni, która spala węgiel lub drewno oraz niektóre procesy rolnicze wpływają na zanieczyszczenie atmosfery. W Stanach Zjednoczonych produkowane jest aż 25% wszystkich zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu)… Aby zapobiec dalszej degradacji klimatu, to UE wprowadziła pakiet klimatyczny, który ma na celu zadbać o środowisko naturalne.