Grace Hopper

Informatyka bezsprzecznie zdominowana jest przez mężczyzn. Do tej pory niewiele kobiet decydowało się na robienie kariery w tej dziedzinie. Mimo to wśród programistów i prekursorów informatyki nie brak takich pań, których praca w dużej mierze ukształtowała dzisiejszy rozwój nowych technologii. Najbardziej znaną pionierką informatyki jest Amerykanka Grace Murray Hopper, która wykorzystywała swoje umiejętności techniczne najpierw w czasach II wojny światowej, a następnie pracując nad opracowywaniem translatorów oraz pierwszych języków programowania, np.

języka Cobol – przeznaczonego głównie do prac programistycznych w biznesie i ekonomii. Do największych osiągnięć Hopper należy także współudział w tworzeniu maszyny Harvard Mask I. Dzięki niej dziś używamy również pojęcie „debuggowanie”. Wszystko przez ćmę (czyli ang.

bug), która wpadła do maszyny Harvard Mask II i spowodowała awarię. Od lat 70. XX wieku przyznaje się nagrodę im. Grace Hopper osobom o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie informatyki.