Inżynieria chemiczna i procesowa

www.drop.org.pl system zarządzania projektami

Inżynieria chemiczna i procesowa jest rozbudowaną dziedziną nauki, która przede wszystkim zajmuje się operacjami i procesami jednostkowymi. Do większości jej działań konieczne jest wykorzystanie rozbudowanych systemów informatycznych. Do inżynierii chemicznej zalicza się m.

in. wszelkie działania związane z projektowaniem aparatów oraz urządzeń różnego typu. Ta dziedzina zajmuje się także wszelkimi złożonymi instalacjami oraz ich projektowaniem.

Poza informatyką, która we wszystkich tych procesach ma kluczowe znaczenie, inżynieria chemiczna i procesowa korzysta także z dorobku takich dziedzin jak np. chemia, fizyka, technologia chemiczna oraz materiałoznawstwo. W ramach inżynierii chemicznej i przemysłowej działa wiele specjalności, które są także kierunkami studiów.

Wśród nich można wyróżnić wiele, które są bardzo ściśle powiązane z informatyką. Do tych dyscyplin należą m. in.

informatyka procesowa oraz zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych.