Kim jest nerd?

www.ecocomplex.com.pl www.automalica.pl

Rozwijająca się kultura w pewnym stopniu wiąże się także z procesami słowotwórczymi. Mamy potrzebę nazywania zjawisk i sytuacji, które pojawiają się w naszym życiu, a jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie miały racji bytu.

Co ciekawe, w popkulturze możemy spotkać się także z takimi wytworami, które mają na celu zawarcie w dużym skrócie pewnych cech osobowościowych czy zawarcie specjalizacji, którymi zajmuje się dana osoba. Doskonałym przykładem takiego słowa jest pochodzące z angielskiego określenie „nerd”.

Tym nacechowanym negatywnie terminem określa się osoby, które nie utrzymują stosunków towarzyskich i nie dbają o swoją kondycję fizyczną. Często zdarza się, że stają się obiektem przemocy, szczególnie w warunkach szkolnych.

Nie posiadają odpowiednich umiejętności, które pozwalałyby im w właściwy sposób reagować na zaczepki. Funkcjonowanie (czy raczej jego brak) w młodzieżowej społeczności, nie jest jednak koniecznym warunkiem dla stania się nerdem.

Ten termin może zostać przypisany do danego człowieka, niezależnie od jego wieku. W dużej mierze odnosi się jednak do osób wykonujących pewne specyficzne zawody lub realizujących określone pasje, na przykład naukowców czy informatyków.