Kompozycja muzyki

oprogramowanie erp

Komponowanie muzyki jest dziedziną niemal tak starą jak świat, jednak dopiero powstanie i rozwój informatyki zupełnie ją zrewolucjonizowały. Dzięki wykorzystaniu komputerów i systemów informatycznych kompozytorzy mogli znacząco poszerzyć zakres swoich możliwości i tworzyć bardziej złożone utwory.

Współcześnie informatyka ma duży wpływ na cały proces tworzenia utworu, gdyż w niektórych przypadkach to właśnie w programie komputerowym powstaje utwór – od samego początku, do zupełnego końca. To komputer, a nie kompozytor, dobiera wysokość dźwięków, ich częstotliwość oraz wzajemne nakładanie się.

Oczywiście komputer nigdy nie będzie tak dobry, jak prawdziwy kompozytor, bo przede wszystkim brakuje mu wrażliwości i tzw. wyczucia.

Tylko kompozytor, słysząc sekwencję dźwięków, jest w stanie poprawnie dopracować harmonię, melodię oraz rytm. Jednak w zakresie muzyki informatykę wykorzystuje się także w działaniach związanych z akustyką, muzykologią oraz organologią, czyli instrumentologią.