Kto tworzy popkulturę?

Opisując popkulturę, możemy posłużyć się wieloma rozmaitymi przymiotnikami i cechami, które świetnie wykażą, jak bardzo interesujące jest to zjawisko. Wśród nich z pewnością znajdą się takie elementy jak swoboda wyrazu czy brak zahamowań i strachu przed innowacjami czy eksperymentami. Jedną z cech właściwych popkulturze jest również dynamiczne tempo zachodzących w jej obrębie zmian. Dlaczego tak się dzieje? Istotną rolę w tym właśnie aspekcie popkultury odgrywa fakt, że współcześnie niemal każdy może stać się jej twórcą. Na próżno można doszukiwać się w niej funkcjonowania autorytetów, które wyznaczają istotne elementy kultury wysokiej.

W tym przypadku prym wiodą idole. Takie osoby nie są oceniane przez pryzmat posiadanych przez siebie kompetencji. Zwykle są cenione z uwagi na to, że posiadają zdolność skupienia na sobie uwagi określonej publiczności. W dzisiejszych czasach, gdzie coraz więcej osób ma dostęp do Internetu, niemal każdy ma możliwość zasłużenia sobie na miano idola. Dzięki zaawansowanym możliwościom technologicznym, w sieci bez żadnych ograniczeń można popisywać się swoimi talentami i umiejętnościami, niezależnie od tego, jak ekscentryczne mogą być.

Wyznacznikiem stania się idolem jest wyłącznie gust odbiorców.