Prawo podatnika do korekty zeznania podatkowego

ulga ip box https://unhuman.pl/firm-pol-1387377490-El-Polako.html

Czasami może zdarzyć się tak, że podczas przygotowywania deklaracji podatkowej podatnik nieumyślnie popełni błąd przy jej wypełnianiu. Wówczas ma on prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej. Najczęstsze błędy jakie pojawiają się przy wypełnianiu deklaracji podatkowej to źle określona wysokość zobowiązania podatkowego, niepoprawna wysokości nadpłaty albo też zwrotu samego podatku. Błąd może zostać skorygowany po złożeniu deklaracji korygującej, do której dołączyć należy pisemne oświadczenie wyjaśniające przyczyny składanej korekty.

Przy składaniu takowej deklaracji należy pamiętać o tym żeby opłacić także zaległe podatki lub też zwrócić ich nadpłatę. Taką nadpłatę należy zwrócić wraz z odsetkami. Jeżeli złożona korekta zeznania podatkowego uwzględnia błąd podatkowy, który nie przekracza 1000 zł to takowej korekty dokonuje zawsze organ podatkowy. Podatnik po złożeniu korekty otrzymuje jej kopię do akceptacji i ma prawo wniesienia sprzeciwu.