Prawo podatnika do pisemnej interpretacji

rozwoj.cywilizacja.com.pl usługi podatkowe poznań

Jeżeli podatnik ma pewne wątpliwości co do zastosowania przepisów prawa podatkowego to może on zwrócić się do stosownego organu o udzielenie mu indywidualnej pomocy, czyli pisemnej interpretacji indywidualnej. Taka pisemna interpretacja przepisów prawnych jest dokonywana w imieniu Ministra Finansów.

Bezpośrednio dokonują jej dyrektorzy izb skarbowych w kilku polskich miastach: w Poznaniu, Warszawie, Katowicach oraz w Bydgoszczy. Zanim podatnik zdecyduje się wysłać wniosek o udzielenie mu indywidualnej interpretacji to wcześniej powinien dowiedzieć się, jaki jest właściwy względem miejsca zamieszkania dyrektor izby skarbowej.

Podatnik składający takie zapytanie jest zobowiązany do tego, aby przedstawić stan faktyczny oraz własną ocenę sytuacji prawnej oraz przyszłego zdarzenia. Złożenie wniosku o indywidualną interpretację jest płatne i kosztuje 40 zł.

Kwotę tę należy wpłacić w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Czasami opłata taka okazuje się być nienależna, wówczas jest zwracana w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia postępowania.