Programy w służbie biznesu

https://www.comarch.pl/ oprogramowanie klasy erp

Większość przedsiębiorstw działających na rynku posługuje się na co dzień specjalnymi programami – nie ma przy tym specjalnego znaczenia o jaką branżę chodzi. Mowa tutaj o oprogramowaniu dedykowanemu poszczególnym typom działalności.

Obowiązują dwa modele ich dostarczania. Część firm wybiera programy gotowe, które są częścią uniwersalnych pakietów oferowanych na rynku.

Mają one tę zaletę, że są równolegle użytkowane przez różne podmioty, a więc twórcy otrzymują bieżące raporty o ewentualnych błędach i niewłaściwym działaniu. To pozwala im w krótkim czasie przygotować poprawki i aktualizacje, które są następnie udostępniane zainteresowanym w ramach normalnego wsparcia technicznego.

Można także zamówić w firmie programistycznej program w pełni spersonalizowany, którego funkcje i tryb obsługi są dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Takie aplikacje szyte na miarę są z reguły droższe, ale w zamian za to otrzymujemy znacznie szerszy support techniczny i stały dostęp do programistów, którzy program napisali.