Przestępstwa skarbowego

cit estoński zobacz Dachy Linter

Niestety wielu podatników chce uniknąć płacenia podatków i tym samym decydują się na popełnienie przestępstwa skarbowego. Czasami starają się zatuszować część własnego dochody aby opodatkować znacznie mniejszą sumę.

Niestety na takich indywidualnych przestępstwach budżet państwa co roku traci naprawdę spore sumy pieniędzy, co przekłada się na stan gospodarczy kraju. Warto jednak wiedzieć, że każde, nawet najdrobniejsze przestępstwo lub nawet wykroczenie skarbowe może zostać bardzo szybko wykryte.

W przypadku podejrzenie popełnienia przestępstwa wszczynane zostaje postępowanie podatkowe. Jeżeli w trakcie jego prowadzenia zostanie podatnikowi udowodniona wina to będzie on pociągnięty do odpowiedzialności.

Kara nałożona na podatnika zależy od charakteru oraz zakresu popełnionego przez niego przestępstwa. Najczęściej kara ma charakter finansowy, jednak jeżeli podatnik nie ureguluje należności wówczas organ podatkowy będzie dochodził swoich praw inna drogą, np.

poprzez pozbawienie podatnika wolności.