Rola komputera w popkulturze

http://luke.sklep.pl/ http://www.meblehoreca.pl/meble/stoly-biesiadne

Komputer dla większości z nas jest przede wszystkim funkcjonalnym narzędziem. Ma służyć pracy, zabawie czy nauce, jak najlepiej spełniając powierzane mu zadania. Jednak w przekazach popkultury rola tego informatycznego narzędzia nie zawsze zostaje uproszczona do sprzętu codziennego użytku. Szczególnie w starszych produktach filmowych można było zauważyć, że umiejętność posługiwania się komputerem świadczyła w dużej mierze o cechach osobowościowych danej postaci.

Niejednokrotnie związana była z wykonywanym przez nią zawodem, który determinował także kwestie charakterologiczne. Dawniej, aby zostać miłośnikiem komputerowych rozrywek, najpierw trzeba było zyskać dostęp do tego typu sprzętu. Często wiązało się to z wykonywaniem określonej pracy lub podjęciem nauki w kierunku technicznym. W produktach popkultury z dawnych lat możemy zauważyć, że informatycy (czy to wykształceni, czy też ci samozwańczy) to osoby o wybitnych umysłach, zamiłowaniu do logiki, ale także niezbyt rozwiniętym życiu towarzyskim.

Jeszcze kilkanaście lat temu sam fakt posługiwania się sprzętem komputerowym mógł świadczyć o przynależności do grupy, którą dziś nazywamy „nerdami”.