Tomografia komputerowa

www.kolorowesamochody.pl

Przez stulecia lekarze nie wiedzieli, jak dokładnie wyglądają ludzkie narządy wewnętrzne w stanie chorobowym. Metodą palpacyjną oraz wnioskując z opisu objawów podanych przez pacjenta starali się określić przyczynę dolegliwości. Często jednak dopiero podczas operacji mogli zweryfikować jej słuszność. Przełomowym momentem było zatem wynalezienie obrazowania rentgenowskiego.

Prześwietlenie ciała pacjenta ułatwiło pracę lekarzy oraz przyśpieszyło i poprawiło trafność stawianych diagnoz. Niestety jednak typowy obraz rentgenowski miał wiele wad. Przede wszystkim był niewyraźny i często mało czytelny. Ponadto odzwierciedlał obraz narządów wewnętrznych na płaszczyźnie, przez co niejednokrotnie wiele części było przysłoniętych.

I, co najistotniejsze, nie pozwalał na prześwietlenie ludzkiego mózgu. Informatyka pozwoliła jednak na dalszy postęp i tak powstał tomograf komputerowy. Urządzenie to nie tylko dużo wyraźniej pokazuje na wnętrze naszego ciała oraz, co niezwykle istotne, również głowy i mózgu, ale dodatkowo ukazuje nam je w przekroju. Dzięki temu nic niczego nie przesłania, każdy narząd widoczny jest osobno i z każdej strony.

Możemy również zobaczyć jego wewnętrzną strukturę. Dodatkowo tomograf pozawala także na tworzenie trójwymiarowych rekonstrukcji wybranych fragmentów ciała. Wszystkie obrazy i dane trafiają następnie do szpitalnej bazy danych. W szpitalu wyposażonym w taki system przechowywania danych lekarz może w każdej chwili skorzystać z wszystkich tomogramów leczonej właśnie osoby.