Współpraca idealna

www.amhcoaching.pl

Bioinformatyka to jedna z najmłodszych dziedzin nauki, której rozwój sprowokowany został postępem nauk biologicznych rozwijających się właśnie w oparciu o narzędzia informatyczne. Jak wiemy, przełomowym odkryciem II połowy XX wieku było podanie przez Watsona i Cricka modelu łańcucha DNA. Odkrycie to zrewolucjonizowało nasze spojrzenie na biologię, której rozwój wówczas znacznie przyśpieszył. Ilość przeprowadzanych eksperymentów, danych, jakie gromadzono oraz wyników, jakie otrzymywano okazała się zbyt duża do zapamiętania oraz ręcznego przetworzenia.

Z pomocą przyszła zatem informatyka. Rozwiązania informatyczne służą biologii na dwóch podstawowych poziomach. Po pierwsze tworzą bazy danych (gromadzą, zapisują, przechowują oraz udostępniają informacje). Po drugie zaś, przetwarzają informacje zawarte w łańcuchach DNA, RNA i białkach, modelują struktury przestrzenne cząsteczek oraz przewidują ich wzajemne relacje.

W dużym skrócie powiedzieć możemy zatem, że bioinformatyka opiera się na ścisłej współpracy biologa oraz informatyka: biolog kreuje jakiś problem, a informatyk pomaga w jego rozwiązaniu.