Wykonanie decyzji

niepełny faktoring https://unhuman.pl/producers.php komody do salonu

Jeżeli decyzja podatkowa jest jeszcze nieostateczna to nie podlega ona wówczas wykonaniu. Decyzja taka może np. nakładać na podatnika obowiązek dotyczący wykonania przepisów jednak nieostateczny charakter decyzji nie nakłada obowiązku jej wykonania. Decyzja będzie natomiast podlegać wykonaniu jeżeli nadano jej tzw.

rygor natychmiastowej wykonalności. Jeżeli zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności to zawsze będzie to miało charakter postanowienia. Na takie postanowienie podatnik zawsze może natomiast wystosować zażalenie. Jeżeli natomiast wydana decyzja otrzymała już charakter ostateczny to podlega ona wówczas wykonaniu.

Decyzja taka może jednak nie być wykonana jeżeli chwilowo wstrzymano jej wykonanie. Ważne jedna jest to, że nawet wstrzymanie wykonania decyzji nie oznacza, że decyzji nie można wykonać dobrowolnie w każdym momencie. Wstrzymać wykonanie decyzji może organ podatkowy będący pierwszą instancją. Stać się tak może po wpłynięciu do sądu administracyjnego skargi.

Skarga taka może być złożona przez podatnika.