Zarządzanie systemem informatycznym

Witek

System informatyczny jest bardzo obszernym zbiorem powiązanych ze sobą składowych. Wszystkie elementy działają wspólnie i przetwarzają dane przy wykorzystaniu technik komputerowych.

Na systemy informatyczne składa się wiele elementów, oto te podstawowe. Sprzęt komputerowy jest koniecznym elementem każdego takiego systemu.

Zazwyczaj jest to komputer oraz kilka pomocnych urządzeń takich jak np. urządzenia służące do przechowywania danych, urządzenia pomagające w komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem czy też urządzenia pomagające w odbiorze danych.

Niezbędnym elementem każdego systemu informatycznego jest też oczywiście oprogramowanie. System informatyczny to jednak nie tylko technologia, ale to także ludzie.

Konieczne dla sprawnego funkcjonowania każdego systemu informatycznego są wiedza i umiejętności sztabu informatyków. Ważne jest również zastosowanie elementów organizacyjnych np.

procedur odnośnie terminów zarządzania czy instrukcji roboczych.